Ceramics Workshop with Paola
23/03 | 14:00 | 185 zł
Warsztaty ceramicznę z Paolą
Zajęcia będą poświęcone tworzeniu kubka - daj się ponieść wyobraźni! Użyjemy różnych materiałów, aby stworzyć unikalne wzory i tekstury.

Dołącz do nas, a będziemy kształtować gliniane arcydzieła, korzystając z naszej wyobraźni i wskazówek naszej mistrzyni garncarstwa Paoli. Własnymi rękami wykonamy ozdobny kubek każdego rodzaju!

Na warsztatach zapoznasz się z procesem formowania z gliny, będziesz mógł stworzyć dowolny kształt i narysować na nim.

Po warsztatach gotowe dzieło wyschnie i zostanie zabrane przez Paolę do wypalenia, więc będzie można je odebrać kilka tygodni po warsztatach w Stakkato Art.

Zajęcia będą prowadzone przez Paolę. Jest artystką ceramiczną z Meksyku - uwielbia wyrażać siebie poprzez ceramikę, wszędzie widzi piękno i stara się nim dzielić poprzez swoje prace.

Wszystkie materiały są wliczone w cenę!

Kiedy? 23 marca, 15:00
Gdzie? Stakkato Art, Ślusarska 9A
Cena: 185 zł
Jak się zarejestrować? Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń do nas - +48 501 829 139
CERAMICS WORKSHOP with Paola
The class will be dedicated to creating a mug - let your imagination lead you! We will use different materials to create unique patterns and textures.

Join us and we will shape clay masterpieces using our imagination and the guidance of our pottery master Paola. With our own hands you can make decorative any kind of mug!

At the workshop, you will be introduced to the process of molding from clay, you will be able to create any desired shape and draw on it.

After the workshop, the finished piece will dry and will be taken by Paola for firing, so you can pick it up few weeks after the workshop at Stakkato Art.

The class will be led by Paola. She is a ceramic artist from Mexico - loves to express herself through ceramics, sees beauty everywhere and tries to share it through her pieces.

All materials are included in the price!

When? March 23rd, 15:00
Where? Stakkato Art, Ślusarska 9A
Price: 185 zł
How to register? Fill up the form below or call us - +48 501 829 139
Мастер-класс по керамике с Паолой
Занятие будет посвящено созданию кружки - дайте волю своему воображению! Мы будем использовать различные материалы, чтобы создать уникальные узоры и текстуры.

Присоединяйтесь к нам, и мы будем создавать глиняные шедевры, используя свое воображение и руководство нашего мастера гончарного дела Паолы. Своими руками вы сможете сделать декоративную кружку любого вида!

На мастер-классе вас познакомят с процессом лепки из глины, вы сможете создать любую желаемую форму и нанести на нее рисунок.

После мастер-класса готовое изделие высохнет и будет передано Паоле для обжига, так что вы сможете забрать его через несколько недель после мастер-класса в Stakkato Art.

Занятия будет вести Паола. Она художник-керамист из Мексики - любит выражать себя через керамику, видит красоту повсюду и пытается поделиться ею через свои работы.

Все материалы включены в стоимость!

Когда? 23 марта, 15:00
Где? Stakkato Art, Ślusarska 9A
Цена: 185 злотых
Как зарегистрироваться? Заполните форму ниже или позвоните нам - +48 501 829 139
Where?
ul. Ślusarska 9a, Kraków
When?
23/03 15:00
Cost?
185 zł/person
Chcesz zorganizować u nas wydarzenie?
Napisz do nas!
Error get alias
Made on
Tilda