Ceramics Workshop with Anna Sizova
18/05 | 13:30 | 185 zł
Warsztaty ceramicznę z Anną
Zajęcia będą poświęcone tworzeniu wybranego przez Ciebie dzieła - daj się ponieść wyobraźni! Wykorzystamy różne materiały, aby stworzyć unikalne wzory i tekstury.

Dołącz do nas, a będziemy kształtować gliniane arcydzieła, korzystając z naszej wyobraźni i wskazówek naszej mistrzyni ceramiki Anny. Własnymi rękami wykonamy ozdobne talerze, kubki i wszystko, czego dusza zapragnie

Na warsztatach poznasz proces formowania z gliny, będziesz mógł stworzyć dowolny kształt, narysować na nim i dodać nadruki.
Po warsztatach gotowe dzieło wyschnie i zostanie zabrane przez Annę do wypalenia, więc będzie można je odebrać dwa tygodnie po warsztatach w Stakkato Art.
Zajęcia będą prowadzone przez Annę. Jest ona artystką ceramiczką i właścicielką sklepu z ceramiką.

Wszystkie materiały są wliczone w cenę!

Kiedy? 18 maja, 13:30
Gdzie? Stakkato Art, Ślusarska 9A
Cena: 185 zł
Jak się zarejestrować? Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń do nas - +48 501 829 139
CERAMICS WORKSHOP with Anna
The class will be dedicated to creating a piece of your choice - let your imagination lead you! We will use different materials to create a unique patterns and textures.

Join us and we will shape clay masterpieces using our imagination and the guidance of our pottery master Anna. With our own hands you can make decorative plates, mugs and everything that the soul desires

At the workshop you will be introduced to the process of molding from clay, you will be able to create any desired shape, draw on it and add prints.
After the workshop the finished piece will dry and will be taken by Anna for firing, so you can pick it up two weeks after the workshop at Stakkato Art.
The class will be leaded by Anna. She is a ceramic artist and owner of a ceramic store.

All materials are included in the price!

When? May 18th, 13:30
Where? Stakkato Art, Ślusarska 9A
Price: 185 zł
How to register? Fill up the form below or call us - +48 501 829 139
Мастер-класс по керамике с Анной
Встреча будет посвящена созданию изделия на ваш выбор - пусть ваша фантазия ведет вас! Будем использовать разные материалы, чтобы получить уникальные узоры и текстуры.

Присоединяйтесь к нам и будем лепить глиняные шедевры, используя свое воображение и руководство нашей гончарной мастерицы Анны.
На нашей встрече мы будем делать своими руками декоративные тарелки, кружки и все, что душа желает.

Вы познакомитесь с процессом лепки из глины, сможете сами вылепить любую желаемую форму, нанести на нее рисунки и добавить принты.
После мастер-класса готовая работа высохнет и отправится в печь для обжига, поэтому забрать ее можно будет через две недели после мастеркласса в Stakkato Art.
Проведет занятие Анна. Она художник-керамист и владелица керамического магазина.

Все материалы включены в стоимость!

Когда? 18 мая, 13:30
Где? Stakkato Art, Ślusarska 9A
Цена: 185 злотых
Как зарегистрироваться? Заполните форму ниже или позвоните нам - +48 501 829 139
Where?
ul. Ślusarska 9a, Kraków
When?
18/05 13:30
Cost?
185 zł/person
Chcesz zorganizować u nas wydarzenie?
Napisz do nas!
Error get alias
Made on
Tilda